Aktualności

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA-107 2018)

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ kraje partnerskie KA-107 2018 dla pracowników akademickich i administracyjnych PB w roku akademickim 2018/2019.

Zgłoszenia na Wyjazdy Dydaktyczne STA i Wyjazdy Szkoleniowe STT przyjmowane są w Biurze do 1 lutego 2019r. Po zakończonym procesie kwalifikacyjnym na niewykorzystane miejsca prowadzony będzie nabór ciągły.

Aby wziąć udział w wyjeździe należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura BWM (pok. 1C).

Ograniczone godziny pracy Biura 3-7 grudnia 2018

Od 3 do 7 grudnia 2018 nasze Biuro organizuje International Staff Week, czyli cykl wydarzeń i spotkań z pracownikami zagranicznych partnerskich uczelni. W związku z tym, godziny pracy Biura będą ograniczone. W przypadku chęci osobistego spotkania z pracownikami BWM prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu drogą mailową lub telefonicznie.

Rekrutacja na studia Erasmus+ po kwalifikacjach językowych, wyniki egzaminu

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie egzaminu od 50 punktów (50%).

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze letnim 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją oraz informację na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie we wskazane poniżej miejsce: