Aktualności

Wyniki kwalifikacji językowych - Erasmus+

WYNIKI EGZAMINU

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze zimowym 2019-2020, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją oraz informację na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie do koordynatorów programu Erasmus+ na swoim wydziale.

Rekrutacja na studia Erasmus+ oraz Erasmus+ Days na wydziałach!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr zimowy 2019/20 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.


UWAGA! Program Erasmus+ to nie tylko Europa! Teraz można wyjechać do 2 grup krajów: Krajów Programu (KA103) i Krajów Partnerskich (KA107). W ramach KA107 masz szansę spędzić jeden semestr w Rosji lub Serbii lub i otrzymać wysokie stypendium.