Aktualności

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ kraje partnerskie (KA-107)!

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ kraje partnerskie (KA-107) na rok akademicki 2018/2019 dla pracowników akademickich i administracyjnych PB.

Wyjazdy (mobilności) muszą być zrealizowane najpóźniej do 30.06.2019 r.

Aby wziąć udział w wyjeździe należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura BWM (pok. 1C) najpóźniej do 31.10.2018 r.

KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO na PB, edycja 2018/19

Politechnika Białostocka zaprasza na kurs chińskiego dla początkujących oraz kontynuujących naukę. Zajęcia w r. ak. 2018/19 prowadzone będą przez chińską nauczycielkę XIAOYAN ZHAN-Lindę. Uczestnikami kursów mogą być zarówno studenci i pracownicy PB, jak i osoby spoza naszej uczelni.

Dla pracowników i studentów  PB oferujemy kursy w cenach konkurencyjnych ( 4 zł /h,  220 zł/ sem).

WYNIKI EGZAMINU 08.03.2018

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie od 50 punktów (50%).

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze zimowym 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie we wskazane poniżej miejsce: