Aktualności

WYNIKI EGZAMINU 08.03.2018

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie od 50 punktów (50%).

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze zimowym 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie we wskazane poniżej miejsce:

Przedłużamy rekrutację na studia Erasmus+!

Przedłużamy rekrutację na studia Erasmus+!

Rekrutacja dotyczy wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ kraje programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107) na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do naszego Biura. Wystarczy np. świadectwo maturalne lub egzamin na koniec lektoratu B2!

Rekrutacja na semestr zimowy 2018-2019!

Weź udział w rekrutacji na studia Erasmus+!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Aby wziąć udział w wymianie, przynieś dokument z listy do naszego Biura.

lub zapisz się na egzamin z języka angielskiego (poziom B1)