Aktualności

Jesteś tutaj

Wyniki kwalifikacji językowych - Erasmus+

WYNIKI EGZAMINU

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze zimowym 2019-2020, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją oraz informację na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie do koordynatorów programu Erasmus+ na swoim wydziale.

Rekrutacja na studia Erasmus+ oraz Erasmus+ Days na wydziałach!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr zimowy 2019/20 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.


UWAGA! Program Erasmus+ to nie tylko Europa! Teraz można wyjechać do 2 grup krajów: Krajów Programu (KA103) i Krajów Partnerskich (KA107). W ramach KA107 masz szansę spędzić jeden semestr w Rosji lub Serbii lub i otrzymać wysokie stypendium.

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA-107 2018)

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ kraje partnerskie KA-107 2018 dla pracowników akademickich i administracyjnych PB w roku akademickim 2018/2019.

Zgłoszenia na Wyjazdy Dydaktyczne STA i Wyjazdy Szkoleniowe STT przyjmowane są i rozpatrywane na bieżąco (nabór ciągły).

Aby wziąć udział w wyjeździe należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura BWM (pok. 1C).

KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO na PB

Politechnika Białostocka zaprasza na kurs chińskiego dla początkujących oraz kontynuujących naukę.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę oddelegowaną z Chin. Dodatkowym atutem jest możliwość doskonalenia j. angielskiego, gdyż jest on językiem wykładowym. Zajęcia rozpoczną się 25 lutego 2019.

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA-107 2018)

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ kraje partnerskie KA-107 2018 dla pracowników akademickich i administracyjnych PB w roku akademickim 2018/2019.

Zgłoszenia na Wyjazdy Dydaktyczne STA i Wyjazdy Szkoleniowe STT przyjmowane są w Biurze do 1 lutego 2019r. Po zakończonym procesie kwalifikacyjnym na niewykorzystane miejsca prowadzony będzie nabór ciągły.

Aby wziąć udział w wyjeździe należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura BWM (pok. 1C).

Ograniczone godziny pracy Biura 3-7 grudnia 2018

Od 3 do 7 grudnia 2018 nasze Biuro organizuje International Staff Week, czyli cykl wydarzeń i spotkań z pracownikami zagranicznych partnerskich uczelni. W związku z tym, godziny pracy Biura będą ograniczone. W przypadku chęci osobistego spotkania z pracownikami BWM prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu drogą mailową lub telefonicznie.

Rekrutacja na studia Erasmus+ po kwalifikacjach językowych, wyniki egzaminu

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie egzaminu od 50 punktów (50%).

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze letnim 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją oraz informację na temat przetwarzania danych osobowych, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie we wskazane poniżej miejsce:

Rekrutacja na studia Erasmus+ KA-103 i KA-107!

Rekrutacja na studia Erasmus+ i Dzień Erasmusa!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) na semestr zimowy 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

Strony