Wyniki egzaminu z języka angielskiego 25.10.2016

Jesteś tutaj

LISTA Z WYNIKAMI:

Zaliczenie od 50 punktów.

1. Khodorenko Veronika 54
2. Kłak Mateusz 78
3. Leszczyński Konrad 39
4. Marchuk Sofiya 81
5. Piersa Hubert 51
6. Skowronek Adam 33
7. Stasiłowicz Patrycja 54
8. Sulewski Kamil 23
9. Truszkowski Mariusz 78

JEŚLI ZDAŁEŚ EGZAMIN WYPEŁNIJ ANKIETĘ KANDYDATA, podpisz ją i zanieś do koordynatora wydziałowego PB w ustalonym terminie:

WE- do 03.11 do godz.12:00 do pokoju WE-253 lub do Dziekanatu do pani Izabeli Cieśluk
WZ- do 03.11 do godziny 18:00 do pokoju 213 KS (lub 104)
WI- do 04.11 do godziny 10:00 do Dziekanatu WI
IŚ, OŚ, Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna- do 02.11 do godziny 14:00
WM- do 28.10 do pokoju 110 (WM)
Budownictwo, GP, AK-
WA- do 28.10 do Dziekanatu WA
ZWL- do 03.11 w godzinach 15:30-17:25 budynek B, s. 16