Wyniki egzaminu z j. angielskiego 09.03.2017 i kolejny etap rekrutacji

Jesteś tutaj

LISTA Z WYNIKAMI

Osoby, które zdały egzamin językowy organizowany przez Biuro, dostarczyły dokument potwierdzający znajomość języka lub były już na Erasmusie (na studiach lub praktykach) mają 2 opcje do wyboru:

- Jeśli planujesz wyjazd w semestrze zimowym 2017-2018 do krajów programu (kraje europejskie), wypełnij komputerowo ANKIETĘ KANDYDATA, podpisz ją, potwierdź średnią ocen w Dziekanacie swojego wydziału i dostarcz w ustalonym terminie:

WE –  do 27 marca do godz. 10:00 do p. WE-207

WZ – do 3 kwietnia do 213KF (w razie nieobecności koordynatora - do sekretariatu katedry 104KF z dopiskiem dr J. Szydło)

WI – do 3 kwietnia do 15:30 do Dziekanatu WI

IŚ, OŚ, AK, Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna  – do 31 marca do p. 3/7 (INNO-EKO-TECH)

WM – do 24 marca do pokoju 338 WM

WB, GP – do 3 kwietnia do p. WB-216

WA – od 20 do 30 marca do Dziekanatu WA

ZWL – dnia 24 marca, godz. 16:00 - 16:30, p. 6, bud. A.

Lista uczelni z krajów programu KA-103: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/uczelnie.

Lista koordynatorów wydziałowych: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/koordynatorzy.

 

- Jeśli planujesz wyjazd w semestrze zimowym 2017-2018 do krajów partnerskich (Serbia, Rosja lub Białoruś), wypełnij komputerowo ANKIETĘ KANDYDATA, podpisz ją, potwierdź średnią ocen w Dziekanacie swojego wydziału i przynieś do 29 kwietnia do godz. 14:00 do naszego Biura:

Politechnika Białostocka

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

ul. Wiejska 45A, p. 2C

15-351 Białystok

godziny otwarcia: 11:00 - 14:00 (poniedziałek - czwartek)

Lista uczelni z krajów partnerskich KA-107 wraz z dodatkowymi informacjami: http://bwm.pb.edu.pl/pl/pe/kpr/ws/uczelnie.

Lista koordynatorów wydziałowych: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/koordynatorzy.

 

W doborze uczelni pod względem pasujących przedmiotów pomoc można uzyskać u koordynatorów wydziałowych.

Student może wziąć udział w obu rekrutacjach jednocześnie, ale w wyznaczonym przez Biuro terminie trzeba będzie podjąć decyzję o wyjeździe do kraju programu lub kraju partnerskiego.