WYNIKI EGZAMINU 23.10.2017

Jesteś tutaj

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie od 50 punktów (50%).

JEŚLI ZDAŁEŚ EGZAMIN WYPEŁNIJ ANKIETĘ KANDYDATA, podpisz ją i zanieś do koordynatora wydziałowego PB w ustalonym terminie:

WE- do 31.10 do godz.12:00 do pokoju WE-207
WZ- do 03.11 do pokoju 213 KF
WI- do 03.11 do godziny 12:00 do Dziekanatu WI
IŚ, OŚ, Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna- do 31.10 do godziny 15:00 p. 3/7 INNO-EKO-TECH, dodatkowo 03.11 od 14:00 do 21:00
WM- do 31.10 do pokoju 338 (WM)
Budownictwo, GP, AK- do 06.11 do pokoju WB-216
WA- do 02.11 do pokoju 215 (WA)
ZWL- 27.10 w godzinach 11:00 - 12:30 budynek A, pokój 6