Wyjazd w semestrze letnim 2017-2018 kolejny krok po kwalifikacjach językowych

Jesteś tutaj

Osoby, które przyniosły do naszego Biura dokument zwalniający z egzaminu językowego, zdały nasz egzamin z języka angielskiego lub były już wcześniej na studiach/praktykach Erasmus+ mają obecnie 2 opcje do wyboru:

(1) Jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim 2017-2018 do krajów programu (kraje europejskie), wypełnij komputerowo ANKIETA KANDYDATA: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/fomularze/1

podpisz ją, potwierdź średnią ocen w Dziekanacie swojego wydziału i dostarcz w ustalonym terminie:

WE- do 31.10 do godz.12:00 do pokoju WE-207
WZ- do 03.11 do pokoju 213 KF
WI- do 03.11 do godziny 12:00 do Dziekanatu WI
IŚ, OŚ, Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna- do 31.10 do godziny 15:00 p. 3/7 INNO-EKO-TECH, dodatkowo 03.11 od 14:00 do 21:00
WM- do 31.10 do pokoju 338 (WM)
Budownictwo, GP, AK- do 06.11 do pokoju WB-216
WA- do 02.11 do pokoju 215 (WA)
ZWL- 27.10 w godzinach 11:00 - 12:30 budynek A, pokój 6

Lista uczelni partnerskich z krajów programu KA-103: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/uczelnie

Lista koordynatorów wydziałowych: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/koordynatorzy

(2) Jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim 2017-2018 do krajów partnerskich (Serbia, Rosja lub Białoruś), wypełnij komputerowo ANKIETĘ KANDYDATA http://bwm.pb.edu.pl/pl/pe/kpr/ws/dokumenty/1 , podpisz ją, potwierdź średnią ocen w Dziekanacie swojego wydziału i przynieś do 06 listopada do godz. 14:00 do naszego Biura:

Politechnika Białostocka

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C)

15-351 Białystok

godziny otwarcia: 11:00 - 14:00 (poniedziałek - czwartek)

Lista uczelni z krajów partnerskich KA-107 wraz z dodatkowymi informacjami: http://bwm.pb.edu.pl/pl/pe/kpr/ws/uczelnie

Lista koordynatorów wydziałowych: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/koordynatorzy

W doborze uczelni pod względem pasujących przedmiotów pomoc można uzyskać u koordynatorów wydziałowych. Nasze Biuro może udostępnić kontakty do studentów, którzy studiowali/studiują w uczelniach zagranicznych.

Student może wziąć udział w obu rekrutacjach jednocześnie (wypełniając 2 ankiety), ale w wyznaczonym przez Biuro terminie trzeba będzie podjąć decyzję o wyjeździe do kraju programu lub kraju partnerskiego.