WYNIKI EGZAMINU 08.03.2018

Jesteś tutaj

LISTA Z WYNIKAMI

Zaliczenie od 50 punktów (50%).

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów programu w semestrze zimowym 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA, podpisać ją, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i zanieść dokument w ustalonym terminie we wskazane poniżej miejsce:

WE - do 28.03 do godz.12:00 do pokoju WE-207 lub WE-202
WIZ - do 11.04 do pokoju 213 KF lub do Sekretariatu Katedry Organizacji i Zarządzania pokój 104 KF z dopiskiem "dla dr J. Szydlo"
WI - do 29.03 do godziny 12:00 do Dziekanatu WI
IŚ, OŚ, Biotechnologia, Ekoinżynieria, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna - do 29.03 do godziny 15:00 p. 3/7 INNO-EKO-TECH, 2 piętro
WM - do 28.03 do pokoju 338 (WM)
Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu - do 12.04 do pokoju WB-216A
WA - do 29.03 do Dziekanatu WA
ZWL - w dniu 23.03 w godzinach 9:00 - 11:00 budynek B, pokój 16, Hajnówka

Studenci, którzy przeszli kwalifikacje językowe i planują wyjazd do krajów partnerskich (Rosja lub Serbia) w semestrze zimowym 2018-2019, powinni uzupełnić ANKIETĘ KANDYDATA (jest to zupełnie inny wzór ankiety), podpisać ją, uzyskać podpis i pieczątkę z dziekanatu przy średniej ocen i dostarczyć dokument do naszego Biura (ul. Wiejska 45A, p. 4B (w części C), budynek wydziału informatyki) do 29.03.2018.

Można wziąć udział w obu rekrutacjach jednocześnie (składając 2 różne ankiety), ale w wyznaczonym przez Biuro terminie trzeba będzie podjąć decyzję o wyjeździe do kraju programu lub kraju partnerskiego.