Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ kraje partnerskie (KA-107)!

Jesteś tutaj

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ kraje partnerskie (KA-107) na rok akademicki 2018/2019 dla pracowników akademickich i administracyjnych PB.

Wyjazdy (mobilności) muszą być zrealizowane najpóźniej do 30.06.2019 r.

Czas pobytu w uczelni partnerskiej przy wyjeździe typu STA i STT to 5 dni roboczych oraz 2 dni na podróż. Na ten okres (7 dni) przyznawane jest stypendium w wysokości 160 EUR na dzień  oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży w wysokości zależnej od odległości do miasta w kraju docelowym Ryczałt na podróż określony jest zgodnie z kalkulatorem odległości w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl.

Aby wziąć udział w wyjeździe należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura BWM (pok. 1C) najpóźniej do 31.10.2018 r.

Kraj

Uczelnia

Wydziały wg umów

Wyjazdy

 STA  Dydaktyczne

STT  Administracyjne

Algieria

University of Batna 2

WB, WI, WE, WM

1

 

Kazachstan

International Educational Corporation (Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering)

WIZ, WA, WB

0

1

Serbia

University of Nis

WIZ, WI, WA, WB, WE, WM

 

1

University of Novi Sad

WBiIŚ, WIZ, WI, WA, WE, WM, WL

1