Pozostałe wyjazdy zagraniczne

Jesteś tutaj

Pozostałe wyjazdy zagraniczne

PRACOWNICY

Wyjazdy zagraniczne (np. w ramach umów międzynarodowych, konferencji, udział
w targach, zawodach) zazwyczaj krótkoterminowe (7 dni lub dłuższe) finansowane są np. z rezerwy rektora, ze środków wydziałowych, instytucji zewnętrznych lub innych.

STUDENCI

Wyjazdy zagraniczne studentów i uczestników studiów doktoranckich (np. w ramach działalności studenckich kół naukowych, promocji Uczelni lub reprezentowania
w zawodach, turniejach,  prowadzenia badań naukowych, udziału w konferencjach, seminariach i innych zadań wynikających ze statutowych celów Uczelni) zazwyczaj krótkoterminowe (trwające do 7 dni)
finansowane są np. ze środków wydziałowych, z rezerwy rektora, instytucji zewnętrznych lub innych.