National Polytechnic University of Armenia

Jesteś tutaj

Umowa obejmuje wymianę 2 studentów studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia na 1 rok akademicki lub 4 studentów na 1 semestr. Studenci zwolnieni są z opłat za studia w uczelni przyjmującej przez 3 lata od podpisania umowy między uczelniami (15.12.2015).

Studenci samodzielnie załatwiają formalności wizowe oraz  pokrywają koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia, wyżywienia, podręczników itp.

Student musi posiadać znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na odpowiednim poziomie.

Kraj: 
Armenia